Kućni red

KUĆNI RED “VILLE OAZA” 

Slijedeće odredbe i informacije odnose se na sve goste (korisnike) apartmana:

Gosti su prilikom rezervacije smještaja odnosno dolaska u apartman dužni dati osobne podatke zbog zakonske regulative RH i prijave u sustav e-Visitor. Boravak u apartmanima dozvoljen je samo prijavljenim gostima. Više informacija o pravnoj osnovi prikupljanja osobnih podataka gostiju saznajte ovdje .

Boravak u apartmanu gostima započinje u 14 sati prvog dana boravka, a završava u 10 sati posljednjeg dana boravka. Posljednji dan boravka (dan napuštanja apartmana) ne računa se u ukupni broj dana boravka u jedinici.

Vrijeme noćnog odmora u “Villi Oaza” započinje u 22 sata i traje do 8 sati ujutro. Gosti se obvezuju na poštivanje primjerenog mira i tišine iz obzira prema drugim gostima.

Tijekom svog boravka gosti mogu koristiti sve ponuđene uređaje unutar apartmana, a hranu mogu pripremati i na vanjskom zidanom roštilju. Izričito je zabranjena uporaba zidanog roštilja za vrijeme noćnog odmora (od 22 do 8 sati ujutro) te za vrijeme jakog vjetra. Molimo goste da nakon uporabe roštilja istog očiste priborom za čišćenje, koji se nalazi ispod roštilja iz obzira prema drugim korisnicima apartmana. Također molimo na oprez prilikom rukovanja roštiljom kako ne bi žar dospio izvan roštilja te da ne bi došlo do neželjenog požara. 

Temeljito uređenje i čišćenje apartmana vrši domaćin/domaćica “Ville Oaza” pri svakoj smjeni gostiju. Posteljinu, ručnike i kuhinjske krpe mijenjamo gostima prilikom svake smjene gostiju te svakih sedam dana za boravka gostiju u apartmanu. Gostima koji ostaju duže od sedam dana domaćin/domaćica “Ville Oaza” dostavlja čistu posteljinu, ručnike i kuhinjske krpe, a gosti ih sami mijenjaju. Korištenu posteljinu, ručnike i kuhinjske krpe gosti stavljaju u pripremljene sanitarne vreće te ih iznose na stubište a kupi ih domaćin/domaćica.

Gosti zadužuju ključ apartmana koji zadržavaju do završetka boravka u apartmanu.

Gosti su upućeni o upotrebi svih predmeta, inventara i uređaja te se obvezuju da će njima rukovati običajem pažljivih i dobrih gospodarstvenika. Ukoliko dođe do oštećenja ili nestanka određenih predmeta ili uređaja iz apartmana gost je dužan nadoknaditi vrijednost nestalih ili uništenih stvari i o tome izvijestiti domaćina/domaćicu apartmana u trenutku tog događaja.

Domaćin/domaćica apartmana zadržava pravo, u osobitim okolnostima, u odsutnosti gostiju, ulaska u njihov apartman ukoliko primijeti da je njegov ulazak neophodan kako bi se spriječila šteta ili opasnost predvidivih ili nepredvidivih razmjera (u slučaju istjecanja vode, požara, ukoliko prozorska krila ili grilje na prozoru nailaskom vjetra ili kiše budu izložena oštećenju i sl. ). U slučaju takvog interventnog ulaska u apartman u vrijeme odsutnosti gostiju, domaćin/domaćica apartmana će goste obavijestiti o vremenu i razlogu ulaska u apartman.

U apartmanima nije dopušten boravak niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti “Ville Oaza”.

U apartmane nije dozvoljeno unositi zabranjene narkotike, oružje niti bilo koje druge opasne stvari . Unošenje svake vrste drugih predmeta, dodatnih ležajeva, uređaja, aparata ili strojeva dozvoljeno je samo uz posebnu suglasnost domaćina/domaćice apartmana. Za unošenje svake vrste opreme (ronilačka, lovna, ribolovna, sportska oprema), osim one koja je uobičajena za svakodnevno korištenje u domaćinstvu, gosti moraju tražiti suglasnost domaćina/domaćice apartmana.

U apartmane nije dozvoljeno uvoditi kućne ljubimce niti bilo koje druge životinje.
Pušenje u apartmanima je dozvoljeno. Molimo pušače da ne bacaju opuške u kući, po dvorištu ili izvan njega te da poduzmu sve sigurnosne mjere u prevenciji požara i radi svoje osobne sigurnosti.

Izričito se zabranjuje uporaba svijeća i bilo kojeg izvora otvorenog plamena. Svaku štetu koju gosti prouzroči nepažnjom morat će podmiriti vlastitim sredstvima vlasniku objekta.

Gosti su dužni sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima. Vlasnik objekta se odriče bilo kakve odgovornosti za eventualni nestanak stvari i vrijednosti gostiju.

VANJSKI DIO OBJEKTA JE POD VIDEO NADZOROM

Voditelj obrade je Anita Dubravica Baričević, Prečko 37A, 10000 Zagreb, OIB: 48378907410. Kontakt za ostvarivanje prava ispitanika: info@oaza-apartmani.com.hr . Voditelj obrade koristi videonadzor određenih dijelova eksterijera smještajnog objekta radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6 st. 1. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima, osim u slučajevima propisanim zakonom. Prikupljeni podaci se ne izvoze izvan Europske Unije. Snimke se čuvaju 90 dana, nakon čega se brišu (izuzev ako prijeti ili je u tijeku sudski spor odnosno ako su izuzete na pisani zahtjev nadležnog tijela). Voditelj obrade osobnih podataka poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu podataka.

Za sve informacije gosti se mogu obratiti domaćinu/domaćici “Ville Oaza” na slijedeće brojeve mobitela: 098-413-366 i 098-736-576.

HVALA!
Vlasnici “Ville Oaza”